Anläggningsarbete på Rundelsgatan i Vellinge påbörjas den 16 oktober

Vellinge kommun kommer att utföra anläggningsarbete i Rundelsgatan från och med måndag vecka 42.

Anläggning av planteringar ska göras i Rundelsgatan. Planeteringarna kommer ha flera olika funktioner; dels kommer de att ta hand om gatuvatten vid regnväder, dels kommer vara placerade för att få en fartreducerande effekt på trafiken i gatan och slutligen kommer de ge gatan en trevligare gestaltning. Projektet beräknas vara färdigt första veckan i december.

Fordonstrafik påverkas

För att undvika olägenheter för de boende kommer anläggningsarbetet att utföras med en körbana öppen i så stor mån som möjligt . Det kan vara att gatan tillfälligt under enstaka timmar måste stängas helt för trafik för att säkerställa anläggares arbetsmiljö. Detta kommer i så fall ske i största möjliga mån mitt på dagen och inte vid tider folk normalt kör till jobb eller kommer hem. Det kommer råda parkeringsförbud etappvis i närheten av arbetsområdet för att säkerställa att bilar inte står i vägen för anläggningsfordon och att det finns plats för bilar att köra förbi utan att köra för nära anläggarna som utför arbetet.