Detaljplan för Vellinges norra infart

Synpunkter önskas senast 10 oktober.

GRANSKNING

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten av nybyggnad av gata och förändring av gatunätet mellan Norra leden och Perstorpsgatan i Vellinge samt skapa en värdig entréväg till Vellinge centrum.

Handlingar finns på Tillväxtavdelningen, kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Vellinge under tiden 11 september till 10 oktober.

Här kan du hämta:

Synpunkter med namn och adress ska senast 10 oktober 2017 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Filip Evander, tfn 040-42 50 00.