Detaljplan för kvarteret Måsen 2 och 11, bostäder vid Börjesgången och Mejerigatan i Vellinge

Synpunkter önskas senast 1 december.

SAMRÅD

Planen ska pröva möjligheten till ett nytt flerbostadshus i 3-4 våningar placerat längs Börjesgången och att befintligt enbostadshus i 1,5 våningar mot Mejerigatan ersätts av ett nytt hus i upp till 2 våningar. Planen ska vidare behandla kvarterets inre gårdsmiljö samt hur parkering för den nya bebyggelsen löses inom kvarteret.

Möte har ägt rum måndagen den 13 november 2017.

Handlingar finns på Tillväxtavdelningen, kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Vellinge under tiden 1 november till 1 december.

Här kan ni hämta:

Synpunkter med namn och adress ska senast 1 december 2017 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Johan Helgeson, tfn 040-42 50 00.

Evenemang

I dag, fredag 24 november

I morgon, lördag 25 november