Detaljplan för Höllviken 8:175, vid Falsterbovägen

Synpunkter senast 15 december 2017.

SAMRÅD

Syftet är att bland annat möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med möjlighet till handel och annan centrumverksamhet i bottenvåningen.

Möte äger rum torsdagen den 30 november klockan 18:00 i Fullmäktigesalen i kommunhuset i Vellinge.
OBSERVERA att ingång sker från stora parkeringen på Västerbrogatan!

Handlingarna finns tillgängliga på Tillväxtavdelningen, kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 17 november till 15 december 2017.

Här kan du hämta:

Synpunkter med namn och adress ska senast 15 december 2017 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se

Har ni frågor kontakta planarkitekt Johan Helgeson, tfn 040-42 50 00.

Evenemang

I dag, fredag 24 november

I morgon, lördag 25 november