Ändring av detaljplan för Höllviken 10:4 m fl, Vita Stränder

Synpunkter önskas senast 21 september.

Granskning

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att möjliggöra takkupor i större omfattning än vad underliggande detaljplan medger.

Handlingar finns på Tillväxtavdelningen, kommunhuset i Vellinge under tiden 6 till 21 september.

Här kan du hämta:

Synpunkter med namn och adress ska senast 21 september 2017 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Johan Mattisson, tfn 040-42 50 00.