Konsthallen: Jacob Dahlgren och Mari Rantanen

Konsthallen: Jacob Dahlgren och Mari Rantanen

25 maj-20 aug 10:00-18:00

Utställningen pågår till och med 20 augusti.

Måleri och video
Bild: Mari Rantanen, Distance-Absence# 5, 2015

Jacob Dahlgren är målare, skulptör och konceptuell konstnär som i huvudsak arbetar med okonventionella material. Konstnären skapar abstrakta, dynamiska och interaktiva installationer med hjälp av vardagliga ting.

Individuella föremål tappar sitt ursprungliga ändamål och värde när de arrangeras till en del av någonting helt nytt. Förutom experiment med olika konstriktningar som konstruktivism, minimalism och popkonst förknippas Dahlgren med opkonströrelsen. Gemensamt tema för alla verk är att visa hur sammanflätad konsten och vardagen är.

Denna utställning visar en serie abstrakta målningar som är industriellt tillverkade utifrån vardagliga erfarenheter samt skulptur och video. Jacob Dahlgren är född 1970 i Stockholm. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan 1994-1999 och han tog sin M.F.A. (Master of Fine Arts) 1999.
Jacob Dahlgrens hemsida

Mari Rantanen arbetar med geometriska och organiska former i sina bilder och hämtar influenser från konsthistorien och populärkulturen, t ex måleri, arkitektur och vardagliga miljöer. Med olika mönster och former skapar hon rumslighet och rörelse. Målningarna ska uttrycka energi, harmoni och olika känslor.

Måleriet är ett sätt att skapa struktur och uttrycka tankar visuellt. Maris önskan är att målningarna är öppna – att alla ska kunna hitta en personlig ingång in i dem. Mitt i det skrämmande kaos som världen nu befinner sig i har målningarna blivit platser man kan vila och läka såren på. Mari Rantanen (f. 1956) bor och arbetar i Stockholm och New York. Hon studerade 1982–83 vid Pratt Institute, New York, USA och 1975–79 vid Konsthögskolan i Helsingfors. 1996-2005 var hon professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Mari Rantanens hemsida

Jacob Dahlgren is a Swedish painter, sculptor, and conceptual artist who works to a large extent with unconventional materials. The artist finds abstraction in everyday objects, which he employs to create dynamic interactive installations and performances.

When arranged, the individual objects lose their intended function, their original value, and become part of something completely new. Along with experimenting with such artistic styles of the twentieth century as Constructivism, Minimal Art, and Pop Art, Dahlgren also quotes from the Op Art movement.

A common theme for all the works is how art and our everyday life are intertwined.This exhibition contains a series of abstract paintings which are industrially manufactured from daily experiences.
Jacob Dahlgren was born in 1970, Stockholm, Sweden. He studied at The Royal Institute of Fine Arts Stockholm between 1994-99 and he received his M.F.A. in 1999.
Jacob Dahlgren webpage

Mari Ratanen works with geometric and organic forms in her pictures and draws her influences from art history and popular culture, for example paintings, architecture and everyday life. Using various patterns and forms she creates space and movement. The paintings should express energy, harmony and different emotions.

Painting is a method of visually creating structure and expressing thoughts. Mari's wish is that the paintings are open – that everyone might find their own way of entering into them. In the midst of the terrifying chaos that the world currently finds itself, paintings have become places where people can rest and allow their wounds to heal.

Mari Rantanen (born 1956) lives and works in Stockholm and New York. She studied at the Pratt Institute, New York, USA from 1982 to 1983 and at the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland from 1975 to 1979. 1996 – 2005 she was a professor at the Royal Institute of Fine Arts Stockholm.
Mari Rantanen webpage