Invigning

Invigning

16 sep 15:00-16:00

Kartbroderi över Vellinge kommun

Under våren och sommaren har ett 30-tal kvinnor broderat varsin del av Vellinge kommun. Delarna har nu sammanfogats till en stor karta. Plats: Entrehallen på Falsterbo Strandbad

Söderslätts hemslöjdsförening I samarbete med konsthallen på Falsterbo Strandbad.