Workshop från 7 år!

Workshop från 7 år!

01 nov 14:00-16:00

Bästa Biennalen: Tema Kaos.

Öppen workshop "I slumpens tecken" med konstnären Johan Blomdell. Ett gemensamt konstverk får växa fram med hjälp av lite annorlunda metoder. Från 7 år. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.

Bästa biennalen är en konstfestival. "Biennal" betyder att det är en festival vartannat år.

I höst är du varmt välkommen till en konstbiennal för samtidskonst över hela Skåne. Bästa Biennalen! lägger fokus på tillgänglighets- och publikfrågor och vänder sig till hela familjen. Under Bästa Biennalen! 2015 var sammanlagt 50 konstinstitutioner, kommuner och fria aktörer inom konst med. www.bastabiennalen.se