Inbjudan till tävling för arrende av mark med byggrätt för kiosk mitt på Kämpingestranden

Kämpingestranden är en av Sveriges finaste stränder. Vellinge kommun vill nu ersätta den befintliga kiosken på stranden, i närheten av tennisbanorna, med en ny, modern byggnad för att lyfta stranden ytterligare.

Illustration på förslag på framtida kiosk.

Målet är att få till en byggnad som bättre tar hand om det fantastiska läget och att hitta en arrendator som kan ge bra service och har ett koncept som utvecklar platsen till en mötesplats året runt.

Anbudshandlingarna ska innehålla följande uppgifter:

Presentation av anbudsgivare och dess företrädare

- Presentationen ska innehålla uppgifter såsom tidigare erfarenhet, kontaktuppgifter samt förlag på arrendetid

Genomförandeplan

- Framtida profil och koncept

- Vilket öppethållande av kiosken som avses

- Vilket utbud av försäljning och eventuell uthyrning av strandaktiviteter som avses

Investeringsplan

- Investeringsplanen ska redogöra för vilka investeringar som ska genomföras samt storleken av investeringarna.

Adressering och märkning

Förslagshandlingarna ska vara kommunen tillhanda senast 2017-09-04. Kuvertet ska märkas "Tävling gällande arrende av mark för Kiosk, Kämpingestranden"

Tävlingsförslagen skall skickas till:

Vellinge kommun

Att: Erik Andersson

235 81 Vellinge

Eventuella frågor ställs via e-post till: erik.andersson@vellinge.se

För att ta del av hela tävlingsinbjudan, ladda ner och läs i pdf-en här i högerkolumnen.