Psykisk ohälsa, anhörigstöd

När någon drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska sjukdom, drabbas även du som är i den personens närhet. Familjemedlemmar, vänner och andra anhöriga vill ofta hjälpa till men känner sig ibland osäkra och maktlösa. Vi kan erbjuda dig hjälp och stöd.

Samtalsgrupp våren 2017  FULLBOKAD!

I mars startar vi upp en samtalsgrupp i form av en studicirkel för föräldrar till ett vuxet barn med funktionsnedsättning.

Studiecirkeln heter "När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden". Materialet har tagits fram av projekt Delaktighet och stöd som drivits av Bräcke diakoni i samarbete med bl a Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet vuxenskolan.

Karin Åström kommer vara cirkelledare. Hon har egen erfarenhet som anhörig och är projektanställd i Vellinge kommun som Inflytandekoordinator.

När: Onsdag 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5 samt 17/5

Tid: 18.00 - 19.30

Var: Aktivitetshuset Kornet, Perstorpsgatan 20 i Vellinge.

Anmälan: Per mail till karin.astrom@vellinge.se senast 2017 02 24

För mer information kontakta Karin Åström på telefon 0733 55 57 66

Läs mer om samtalsgruppen i inbjudan här (PDF-dokument, 178 kB).

Råd och stöd

Du kan boka tid för råd- och stödsamtal. Då ges du möjlighet att prata med någon utomstående som lyssnar på dig och kan ge dig stöd i din situation.

För att boka tid eller få veta mer om råd- och stödsamtal kontakta anhörigombud Helen Radencrantz via e-post Helen.Radencrantz@vellinge.se

Samtalsgrupp

Vi erbjuder då och då samtalsgrupper där du som anhörig har möjlighet att träffa och tala med andra anhöriga i liknande situation. I samtalsgruppen finns möjlighet att utbyta tankar, ge varandra stöd och få praktiska tips som kan underlätta vardagen. Vi anordnar samtalsgrupper löpande efterhand som vi får in anmälningar.

För närvarande har vi inga grupper igång, men anmäl gärna ditt intresse genom att kontakta anhörigombud Karin Härlin-Lindh via e-post anhorigstod@vellinge.se eller på telefon 040-42 56 93.

Kontakta oss

För mer information om anhörigstöd för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa kontakta anhörigombud Karin Härlin-Lindh på telefon 040-42 56 93 eller via e-post Karin.Harlin-Lindh@vellinge.se

Vi tar gärna emot tips och önskemål om vilket anhörigstöd som du behöver och skulle vilja att kommunen anordnar för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa.