Funktionsnedsättning, anhörigstöd

För dig som stödjer någon närstående som är under 65 år och som har en funktionsnedsättning finns stöd att få. I kommunen finns anhörigombud som kan ge dig som anhörig råd samt informera om vilket stöd som finns att få.

Samtalsgrupp våren 2017 FULLBOKAD!

I mars startar vi upp en samtalsgrupp i form av en studicirkel för föräldrar till ett vuxet barn med funktionsnedsättning.

Studiecirkeln heter "När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden". Materialet har tagits fram av projekt Delaktighet och stöd som drivits av Bräcke diakoni i samarbete med bl a Anhörigas Riksförbund och Studieförbundet vuxenskolan.

Karin Åström kommer vara cirkelledare. Hon har egen erfarenhet som anhörig och är projektanställd i Vellinge kommun som Inflytandekoordinator.

När: Onsdag 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5 samt 17/5

Tid: 18.00 - 19.30

Var: Aktivitetshuset Kornet, Perstorpsgatan 20 i Vellinge.

Anmälan: Per mail till karin.astrom@vellinge.se senast 2017 02 24

För mer information kontakta Karin Åström på telefon 0733 55 57 66

Läs mer om samtalsgruppen i inbjudan här. (PDF-dokument, 178 kB)

Mindfulness - Här & Nu 2017 FULLBOKAD!

Den 28 februari startar vi upp ytterligare en mindfulnessgrupp för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Att vara mindful är ett förhållningssätt som uttrycket att vi är vakna och uppmärksamma på det som är och sker i nuet, utan att bedöma det. Medveten närvaro är det svenska begrepp som närmast motsvarar mindfulness. Träning i medveten närvaro ökar vår förmåga att vara närvarande i nuet med våra tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och sinnen. Under fyra tillfällen får du prova på olika övningar som kan hjälpa till med detta.

Kursen hålls i Aktivitetshuset Kornets lokaler på Perstorpsgatan 20 i Vellinge mellan klockan 17.30-19.00. Datum för träffarna är 28/2, 7/3, 14/3 samt 21/3

Kursen är kostnadsfri. Obligatorisk anmälan senast 170214 per mail till: anhorigstod@vellinge.se Max 6 deltagare.

För mer information kontakta Karin Härlin Lindh på telefon 040-42 56 93.

Inbjudan Mindfulness (PDF-dokument, 149 kB)

Råd och stöd

Du kan boka tid för råd- och stödsamtal. Då ges du möjlighet att prata med någon utomstående som lyssnar på dig och kan ge dig stöd i din situation. För mer information och tidsbokning kontakta anhörigombud Anna Björnberg via e-post anna.bjornberg@vellinge.se.

Samtalsgrupp

Som anhörig till någon med funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att orka med, räcka till och få livspusslet att gå ihop. Då kan det vara skönt att träffa andra och utbyta tips, råd och erfarenheter. Vi anordnar samtalsgrupper löpande efterhand som vi får in anmälningar.

För närvarande har vi inga grupper igång, men anmäl gärna ditt intresse genom att kontakta Susann Lindmark via e-post anhorigstod@vellinge.se eller på telefon 040-42 57 11.

Kontakta oss

För mer information om anhörigstödet i kommunen kontakta Susann Lindmark på telefonnummer 040-42 57 11 eller via e-post anhorigstod@vellinge.se.

Vi tar gärna emot tips och önskemål om vilket anhörigstöd som du behöver och skulle vilja att kommunen anordnar för dig som stödjer någon med funktionsnedsättning.