Äldre, anhörigstöd

På våra servicehus Almgården, Bäckagården och Postgården kan du som hjälper någon som är äldre få anhörigstöd. Stödet är kostnadsfritt och öppet för dig som känner att du har behov av det. Du kan vända dig till vilket servicehus du vill oavsett var i kommunen du bor.

Anhörigstödsgrupp

I anhörigstödsgruppen får du möjlighet att träffa andra anhöriga att dela dina erfarenheter med. Här finns det möjlighet att utbyta tankar, ge varandra stöd samt att få praktiska tips som kan underlätta vardagen. I gruppen finns det en handledare som lyssnar och stöttar. Vi startar upp grupper löpande.

Information och föreläsningar

På servicehusen anordnas föreläsningar och informationstillfällen. Informationen kan handla om det stöd, den hjälp och den service som finns i kommunen. Vid informationstillfällena bjuds olika yrkesgrupper in för att informera om sin verksamhet. Det kan vara sjukgymnast, arbetsterapeut, demenssjuksköterska, biståndshandläggare eller jurist.

Vid informationstillfällena finns också möjlighet att ställa frågor och få mer information om de stödinsatser som erbjuds i kommunen.

Mer om stöd för dig som stödjer en person med demensdiagnoser.

Telefonservice

Genom telefonservice ges du möjlighet att prata med någon utomstående som lyssnar på dig.

Kontakta oss

För mer information om anhörigstödet på våra servicehus kontakta gärna

  • Paula Odén och Anna Hadelöv på Bäckagården på telefon 0739-01 55 15
  • Åsa Andersson eller Katarina Fors Toft på Almgården på telefon 0709-91 52 93
  • Annika Jörgensen eller Torbjörn Petersen på Postgården på telefon 040-42 54 67

Aktuellt

På Almgårdens servicehus finns möjlighet att delta i en samtalsgrupp som riktar sig till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Läs mer om gruppen i inbjudan nedan under Relaterade dokument.