Anhörigstöd för dig som stödjer någon som är äldre

På våra servicehus Almgården, Bäckagården och Postgården kan du som hjälper någon som är äldre få anhörigstöd. Stödet är kostnadsfritt och öppet för dig som känner att du har behov av det. Du kan vända dig till vilket servicehus du vill oavsett var i kommunen du bor.

Anhörigstödsgrupp

I en anhörigstödsgrupp får du möjlighet att träffa andra anhöriga att dela dina erfarenheter med. Här finns det möjlighet att utbyta tankar, ge varandra stöd samt att få praktiska tips som kan underlätta vardagen. I gruppen finns det en handledare som lyssnar och stöttar. Vi startar upp grupper löpande.

Information och föreläsningar

På servicehusen anordnas föreläsningar och informationstillfällen. Informationen eller föreläsningen kan handla om det stöd, den hjälp och den service som finns i kommunen. Vid informationstillfällena bjuds olika yrkesgrupper in för att informera om sin verksamhet. Det kan vara sjukgymnast, arbetsterapeut, demenssjuksköterska, biståndshandläggare eller jurist.

Råd och stöd

Du kan boka tid för råd- och stödsamtal. Då ges du möjlighet att prata med någon utomstående som lyssnar på dig och kan ge dig stöd i din situation.

Särskilt stöd för dig som hjälper en person med demens

Det finns särskilt stöd för dig som hjälper och vårdar någon som har demensdiagnos. Det finns bland annat anhöriggrupper där du kan få råd och tid att tala med andra i liknande situation.

Mer om stöd för dig som stödjer en person med demensdiagnoser.

Kontakta oss

För mer information om anhörigstödet på våra servicehus kontakta

  • Paula Odén eller Anna Hadelöv på Bäckagården i Skanör på telefon 0739-01 55 15.
  • Åsa Andersson eller Katarina Fors Toft på Almgården i Vellinge på telefon 0709-91 52 93.
  • Torbjörn Petersen på Postgården i Höllviken på telefon 040-42 54 67.

Aktuellt

På Almgårdens servicehus finns möjlighet att delta i en samtalsgrupp som riktar sig till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Läs mer om gruppen i inbjudan nedan under Relaterade dokument.