Anhörigstöd

Du som stöttar och hjälper en anhörig som inte klarar av sin vardag kan ibland behöva stöd. Du kan få stöd av kommunen om du som anhörig stödjer eller vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Det handlar om att få stöd, träffa andra i liknande situation, känna uppskattning, få tid över för sig själv och få kunskaper och färdigheter för att kunna behärska situationen på bästa sätt. I Vellinge kommun finns flera olika stödformer som vi erbjuder dig som anhörig. Mer information hittar du i menyn till vänster.

Anhörigstödet i Vellinge kommun utgår från att

  • Varje anhörig har ett unikt behov
  • Anhöriga måste aktivt erbjudas stöd
  • Stödet måste vara lättillgängligt, flexibelt och finnas i många olika former
  • Stödet måste innebära något positivt för både anhörig och närstående
  • Stödet måste upplevas vara av god kvalitet

Anhörigstöd du kan ansöka om

En del av det anhörigstöd som kommunen erbjuder måste du ansöka om att få. Då gör en av våra biståndshandläggare en behovsprövning utifrån din situation.

Här kan du läsa om det anhörigstöd man kan få efter behovsprövning av biståndshandläggare.

Avlösning

Vid avlösning kommer en person hem till dig för att avlösa dig i ditt omvårdnadsarbete om din närstående. Avlösning sker i regel i hemmet och kan efter behovsprövning fås kostnadsfritt upp till tolv timmar per månad.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär en längre sammanhängande periods avlösning utanför hemmet. Korttidsvistelsen ger den närstående möjlighet att återkommande vistas på korttidsboende så du som anhörig får möjlighet till avlösning.

Särskilt stöd för dig som hjälper en person med demens

Det finns särskilt stöd för dig som hjälper och vårdar någon som har demensdiagnos. Det finns bland annat anhöriggrupper där du kan få råd och tid att tala med andra i liknande situation.

Mer om stöd för dig som stödjer en person med demensdiagnos.

Kontakta oss

För att komma i kontakt med en biståndshandläggare för att få reda på mer eller ansöka om anhörigstöd, ring Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00. Du kan ansöka om stöd via blanketten under Relaterade dokument i högermenyn.