Handikapporganisationer

Det finns flera handikapporganisationer som har verksamhet i Vellinge kommun.

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR kan hjälpa dig som är funktionshindrad med

  • att skriva överklagan och andra skrivelser
  • att söka rekreationsbidrag
  • information om hjälpmedel och proteser
  • information om färdtjänst och riksfärdtjänst

DHR har egna jurister som är väl insatta i funktionshindrades problem.

Föreningen är representerad i det kommunala handikapprådet.

DHR arrangerar också utflykter, både i närområdet och till andra orter, där man som regel stannar en vecka med full pension och handikappanpassad verksamhet.

Kurser

DHR har viss kursverksamhet, som baserar sig på deltagarnas villkor. Kurserna ges på torsdagseftermiddag, varje vecka på servicehuset Almgården, klockan 15-18. Kaffe serveras till självkostnadspris.

Underhållning

Den sista tisdagen i varje månad har ordnar DHR någon form av underhållning på servicehuset Almgården. Alla är välkomna, även personer utan funktionsnedsättning. Underhållningen är kostnadsfri.

Kontakta oss

Du når DHR via ordförande Lennart Andersson, telefon 040-42 13 57.

Läs mer om DHR under Relatera länkar i högermenyn.

För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)

Läs mer om FUB Skåne under Relaterade länkar i högermenyn.

Vellinge Demensförening

Vellinge Demensförening arbetar för att:

  • stödja demenssjuka och deras anhöriga
  • sprida kunskap om demens
  • bevaka demenssjukas och anhörigas rättigheter
  • informera och påverka politiker och tjänstemän

Kontakta Vellinge Demensförening

Har du funderingar, vill tala med någon eller bli medlem, kan du kontakta Kristina Sandström som är ordförande i Vellinge Demensförening. Du kan kontakta Kristina Sandström antingen via telefon eller e-post:

  • telefon, på nummer 040-47 09 21 eller 0761-42 32 23
  • e-post: ks.bw@telia.com