Jämför vård- och omsorgsboenden

Nu kan du göra jämförelser mellan vård- och omsorgsboenden i Vellinge kommun.

Så har vi gjort jämförelserna

Jämförelserna baseras på uppgifter från respektive hemtjänstföretag och på uppgifter från äldreguiden samt den rikstäckande undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011. Nedan kan du läsa mer.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - rikstäckande undersökning 2011 (PDF-dokument, 615 kB)

Öppna jämförelser vård och omsorg äldre 2011 (PDF-dokument, 4,8 MB)

Äldreguiden startsida

Förklaringar till jämförelserna

Måltid mitt på dagen: Anger om de boende har möjlighet att välja mellan två olika lunchalternativ till huvudmålet mitt på dagen.

Frågorna i jämförelserna är hämtade från den rikstäckande undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2010 och anger på en skala från 1-10 hur nöjda nuvarande kunder är i respektive fråga.

Jämför vård- och omsorgsboenden
Vård- och omsorgsboenden Jämför?