Boenden för äldre

Är du i behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser? Känner du dig inte längre trygg hemma? Då kan det vara dags att flytta till någon annan form av boende.

I Vellinge kommun finns två typer av äldreboende: trygghetslägenhet på ett servicehus och vård- och omsorgsboende.

Trygghetsboende på servicehus

I ett servicehus bor du i egen trygghetslägenhet. Det finns möjlighet att tillkalla sjuksköterska vid behov.

Personal sköter om huset och ordnar vissa gemensamma aktiviteter. De boendes behov av omsorg, stöd och service i hemmet tillgodoses däremot inte av personalen på servicehuset utan av hemtjänsten.

Ett servicehus ska vara en social mötesplats för dig som är äldre. Här ordnas det också särskilda aktiviteter och mötesplatser för dig som vårdar en närstående.

Servicehuset är öppet varje dag och lokalerna är tillgängliga såväl dagtid som kvällstid. I servicehuset finns även en restaurang dit alla är välkomna!

Det finns tre servicehus i kommunen. Du finner mer information om dem i menyn till vänster.

Ansöka om trygghetslägenhet

Du kan ställa dig i kö till en trygghetslägenhet om du uppfyller dessa krav:

  • Du ska ha fyllt 75 år
  • Du ska ha varit bosatt och folkbokförd i eget boende inom Vellinge kommun i minst 1 år
  • Du har haft daglig omvårdnadshjälp från hemtjänst i minst 6 månader. Behovet för omvårdnadshjälp från hemtjänst ska vara varaktigt.

Det är Vellingebostäder som administrerar bostadskön för trygghetslägenheter. Anmälan till kommunens trygghetsboende görs hos Vellingebostäder AB via telefonnummer 040-42 60 70.

Vellingebostäder AB:s telefontid är: tisdag och torsdag klockan 10.00-12.00.

Vellingebostäder AB:s besökstid är: tisdag och torsdag klockan 13.00–15.00.

Vård- och omsorgsboende

På vård- och omsorgsboendena finns vårdpersonal dygnet runt. Alla vård- och omsorgsboenden har demensavdelningar. Det finns sex vård- och omsorgsboende i kommunen. Du finner mer information om dem i menyn till vänster.

Tidigare kallades vård- och omsorgsboenden för särskilt boende.

Ansöka om plats i vård- och omsorgsboende

För att ansöka om plats på vård- och omsorgsboende ska du prata med en av kommunens biståndshandläggare, telefon 040-42 50 00.

Du kan även ansöka om plats via blanketten du finner i högermenyn.