Äldreombud

Det finns flera äldreombud i Vellinge kommun. Äldreombudet kan ge upplysningar om hur kommunens äldrevård fungerar, svara på frågor och lotsa vidare till rätt myndighet eller person inom kommunen.

Alla äldreombud är politiskt obundna och jobbar på frivillig basis.