Uthämtning av busskort för gymnasieelever

Nu är det snart dags för skolstart och för de elever som har mer än sex kilometer till skolan eller som har valt att studera i en annan kommun finns möjlighet att hämta ut busskort.

Buss utanför kommunhuset

För dig som ska studera på Sundsgymnasiet

Elever på Sundsgymnasiet som är bosatta i kommunen har rätt till busskort om de har minst sex kilometer från hemmet till skolan. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Utdelning

Busskort delas ut i samband med skolstart av mentorerna. Första skolveckan går det även bra att åka buss med sitt intagningsbesked.

Borttappat och avmagnetiserat kort

Om ditt busskort skadas, avmagnetiseras eller förloras, vänd dig till Gunilla Steendam på Borgen, tfn: 040-42 56 03.

En administrativ avgift på 300 kronor (kortbetalning) debiteras vid nytt busskort när det gamla är skadat eller förlorat. Ingen avgift när det gäller avmagnetiserade busskort.

För dig som ska studera på gymnasieskola i en annan kommun

Du som kommer att studera på en gymnasieskola i annan kommun kan hämta ditt busskort på kommunhuset i Vellinge.

Dessa tider gäller för uthämtning

Åk 1: Den 18 augusti klockan 15.00-17.30
Åk 2: Den 17 augusti klockan 16.00-19.00
Åk 3: Den 16 augusti klockan 16.00-19.00

Har du inte möjlighet under dessa tider går det även bra att hämta busskortet under vecka 34. OBS! Glöm inte att ha legitimation med dig.