Trygghetsvandring i Vellinge den 16 februari

På torsdag den 16 februari kommer en trygghetsvandring att genomföras i Vellinge tätort. Trygghetsvandringarna är ett led i kommunens trygghetsskapande arbete.

Syftet med trygghetsvandringarna är att kommunen ska få in synpunkter och perspektiv från både boende, skolor och fastighetsägare och därmed få en bättre samlad bild av var och hur åtgärder behöver göras.

Den första trygghetsvandringen genomförs nu på torsdag den 16 februari kl. 17:30 i Vellinge tätort. Anmälan görs via e-post till Patrizia.Bertarini@vellinge.se senast den 16 februari kl. 15:00. Uppge namn, adress, e-post och telefonnummer.

Läs mer om trygghetsvandringen här