Samarbete näringsliv och utbildning

Att samarbeta näringsliv och utbildning ger mervärde för oss alla. Målet är att verka för ökad samverkan mellan näringsliv och utbildning.

Samarbete

Vi samarbetar i "Advisory Board" som utgörs av representanter från vardera företagaregrupp samt minst en representant för varje skolenhet. Gruppens uppgift är att diskutera samverkan, ta fram samverkansförslag och genomföra olika samverkansprojekt.

Advisoryboard

Ordförande: Lisbeth Böhm (GRID) GRID: Lisbeth Böhm, Företagarna: Lars Öhberg (Swedbank), VFFG: Thomas Claughton-Wallin, Eva-Lotte Gransten Näringslivsenheten: Cecilia Wennersten.Utbildning: Pia Raflund (SYV/grundskola), Marie Johnsdotter Pihl (gy) och Emelie Clemedsson (vux)

Advisory Board 2013-14

Samverkansprojekt

Vi samverkar i följande projekt:

Grundskolan: PRAO platser, fadderföretag, studiebesök – elever kommer ut på företag, lektionsbesök – företagare kommer till skolan

Gymnasiet: Draknästet, löpande samarbete med det lokala näringslivet t.ex. föreläsningar, olika utbyten, rådgivare etc.

Vuxenutbildningen: Praktikplatser, studiebesök, föreläsningar, stämma av arbetsmarknadens behov, samarbete företagarcollege etc.