Centrumutveckling

Centrumutveckling i Vellinge kommun består av att utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna.

Arbetet med centrumutveckling bygger på ett inifrånperspektiv, där man tillsammans tar fram idéer, tankar, visioner och mål. Detta ska leda till attraktiva, aktiva, tillgängliga och öppna centra och handelsområden i kommunen.

Det är viktigt att lyfta fram och aktivera de eldsjälar som finns i kommunen och skapa delaktighet som ger ett positivt engagemang.

Uppdraget med centrumutveckling sträcker sig i första hand över de större orterna i kommunen – Höllviken, Skanör-Falsterbo och Vellinge.

Centrumutveckling är en del av kommunens utvecklingsstrategi. Projektrapporten för hittar du här (PDF-dokument, 2,0 MB). De andra delprojekten kan du läsa om på sidan styrdokument.

Skanör Falsterbo centrumförening

Facebooksida länk

I Centrumföreningen jobbar vi aktivt med att stärka identiteten och förlänga säsongen i Skanör Falsterbo. Detta görs bland annat genom aktiviteter och evenemang i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, föreningar och kommunen. Vi har t ex varit delaktiga i både Matfestivalen, Konstdagarna, Hamndagarna och Sillamarknaden det senaste året, för att nämna några. Allt för att våra fina orter ska vara levande och attraktiva – även för oss som bor här året runt.

Vi arbetar i följande arbetsgrupper:

 • Krögargrupp
 • Konstgrupp
 • Hamngrupp
 • Seniorgrupp
 • Ungdomsgrupp
 • Eventgrupper för olika evenemang

Du som vill vara aktiv i någon grupp eller få mer information, se vår hemsida Skanör Falsterbo centrumförening eller ordförande i föreningen Per Wildenstam, Pw@sfcentrum.com

Handelsplats Höllviken

Handelsplats Höllviken Facebooksida

Handelsplats Höllviken har ett samverkansråd som träffas regelbundet där man diskuterar olika sakfrågor och samverkansformer. Vi har flera arbetsgrupper som driver aktiviteter inom olika områden.

 • Fastighetsägargrupp
 • Krögargrupp
 • Event/marknadföring/informationsgrupp
 • Föreningsgrupp
 • Skyltgrupp
 • Julmarknadsgrupp

Vellinge centrumförening

Vellinge Centrumförening Facebooksida

Vellinge centrumförening arbetar i flera arbetsgrupper –

 • Marknads/eventgrupp .
 • Loppisgrupp
 • Hälsa- och skönhetsgrupp
 • Halloweengrupp
 • Julmarknadsgrupp

För mer information om Vellinge centrumförening kontakta ordförande Anders Eriksson, anders.x.eriksson@kvantum.ica.se

Vi hälsar alla välkomna till våra arrangemang!

Gå in och gilla oss på våra Facebooksidor!

Skanör Falsterbo Centrumförening

Vellinge centrumförening

Handelsplats Höllviken