Trygghetsvandring Vellinge

På torsdag den 16 februari kommer en trygghetsvandring att genomföras i Vellinge tätort. Trygghetsvandringarna är ett led i kommunens trygghetsskapande arbete.

Flera trygghetsvandringar kommer att genomförs under året med representanter från den kommunala organisationen och polisen tillsammans med boende och andra intresserade. Syftet med trygghetsvandringarna är att kommunen ska få in synpunkter och perspektiv från både boende, skolor och fastighetsägare och därmed få en bättre samlad bild av var och hur åtgärder behöver göras. Det kan handla om var det sker mycket skadegörelse, var det känns otryggt att vistas och varför just där, samt idéer och förslag på vad man kan göra åt problemen på kortare respektive längre sikt.

I högermenyn kan du hitta kartor som visar hur vandringen kommer göras.

Den första trygghetsvandringen genomförs nu på torsdag den 16 februari kl. 17:30 i Vellinge tätort. Anmälan görs via e-post till Patrizia.Bertarini@vellinge.se senast den 16 februari kl. 15:00. Uppge namn, adress, e-post och telefonnummer.

Du som ska delta, ta gärna med:

  • Mobiltelefon med kamera och ficklampa
  • Varma kläder

Du som inte har möjligheten att följa med, får du gärna skicka dina synpunkter eller förslag på trygghetsskapande åtgärder längs stråken på kartorna via e-post till Patrizia.Bertarini@vellinge.se.

Program trygghetsvandring den 16 februari

17:30 Inledning och instruktioner – Vellinge Fritidsgård

18:00 Vi går ut och vandrar längs stråk som upplevs otrygga och dokumenterar möjliga förebyggande insatser som exempelvis bättre belysning, undanröja insynskyddande platser, säkrare trafikövergångar, med mera

19:30 Vi träffas på Vellinge Fritidsgård för sammanställning och fika