Tillsammans gör vi Vellinge tryggare

Här kan du läsa om kommunens trygghetsarbete och vad du själv som medborgare eller företagare kan bidra med.

Om du som medborgare upplever otrygghet eller vill lämna trygghetsrelaterade tips till oss, kan du göra det via denna e-tjänst.

Detta gäller tips till kommunen, inte till polisen! Tips till polisen lämnas in som vanligt till 114 14 eller genom att gå in på polisens hemsida.

Trygghetsträffar

Detta är ett nytt forum för dig som medborgare att träffa representanter från den kommunala organisationen. Här är det fritt fram att lämna synpunkter och få information om trygghetsrelaterade frågor, till exempel hur du skyddar din bostad mot inbrott.

Den första träffen hålls den 9 mars klockan 18.00 i fullmäktigesalen i Vellinge kommunhus. Ingen anmälan krävs. Under träffen ska vi prata om hur man kan skydda sin bostad på olika sätt och hur man kan medverka för att göra sitt område tryggare. Vi har bjudit in kommunpoliser, externa aktörer som erbjuder tjänster och produkter inom grannsamverkan och DNA-märkning, samt representanter från Nattvandrare i Vellinge.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar genomförs under året med representanter från den kommunala organisationen och polisen tillsammans med boende och andra intresserade. Tanken är att man ska identifiera eventuella trygghetsrelaterade problem. Den första trygghetsvandringen genomfördes den 16 februari i Vellinge tätort. Läs mer om trygghetsvandringen här. Vi återkommer med information om nästa trygghetsvandring inom kort.

Klotter

Vi kommer att utföra en stor sanering av klotter under februari-mars i samarbete med andra myndigheter. Om du som privatperson eller företagare i kommunen har klotter på din fastighet, kontakta
Klottrets Fiende på 040 – 18 21 15 och hänvisa till Vellinge Kommun, så får du möjlighet att sanera klotter till våra avtalade priser. Detta gäller till och med 31 mars 2017.

Övervakningskameror

För att minska skadegörelse sätts värmekameror upp på utvalda platser och kommunen ansöker även om tillstånd för att sätta upp övervakningskameror.

Nattvandring

Vellinge kommun stödjer uppstarten av nattvandrarna och kommer att erbjuda lokal, anordna möten tillsammans med dem och hjälpa till med deras informationsspridning.

Mer information om nattvandring hittar du här.