Tillsammans gör vi Vellinge tryggare

Här kan du läsa om kommunens trygghetsarbete och vad du själv som medborgare eller företagare kan bidra med.

Om du som medborgare upplever otrygghet eller vill lämna trygghetsrelaterade tips till oss, kan du göra det via denna e-tjänst.

Detta gäller tips till kommunen, inte till polisen! Tips till polisen lämnas in som vanligt till 114 14 eller genom att gå in på polisens hemsida.

Trygghetsträffar

Detta är ett nytt forum för dig som medborgare att träffa representanter från den kommunala organisationen. Här är det fritt fram att lämna synpunkter och få information om trygghetsrelaterade frågor, till exempel hur du skyddar din bostad mot inbrott.

Måndagen den 29 maj anordnar kommunen och polisen en trygghetsträff i kommunfullmäktigesalen. Få värdefulla tips om hur man kan skydda sin bostad på olika sätt och hur man kan medverka för att göra sitt område tryggare. Du kan ställa frågor till polis, ansvariga kommuntjänstemän och experten inom grannsamverkan. Några av de ämnen som tas upp är DNA-märkning av stöldbegärliga föremål och grannsamverkan mot brott direkt i en app i mobilen.

Plats: Kommunfullmäktigesalen, kommunhuset Norrevångsgatan 3, Vellinge (OBS! Ingång från parkeringen)

Tid: Måndagen den 29 maj kl. 18:00

Anmälan görs via e-post till Patrizia.Bertarini@vellinge.se senast den 27 maj. Uppge namn, adress, e-post och telefonnummer.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar genomförs under året med representanter från den kommunala organisationen och polisen tillsammans med boende och andra intresserade. Tanken är att man ska identifiera eventuella trygghetsrelaterade problem.

Årets andra trygghetsvandring blir i kanör, med tanke på med att det varit mer drabbat av inbrott än övriga kommundelar. Fokus för trygghetsvandringen att ligga på bostadsinbrott och hur man kan förebygga dessa, men under vandringenska man titta på övriga problem och brister.

Vi hade planerat en trygghetsvandring i Skanör den 23 maj kl. 18:30 i Skanör, men vandringen är inställd pga. av att bara tre invånare har anmält sig. Vi återkommer med en ny datum efter sommaren. Har ni frågor, kontakta patrizia.bertarini@vellinge.se tfn. 040-42 52 95.

Klotter

Vi har utfört en stor sanering av klotter under februari-mars i samarbete med andra myndigheter.

Övervakningskameror

För att minska skadegörelse sätts värmekameror upp på utvalda platser och kommunen ansöker även om tillstånd för att sätta upp övervakningskameror.

Nattvandring

Vellinge kommun stödjer uppstarten av nattvandrarna och kommer att erbjuda lokal, anordna möten tillsammans med dem och hjälpa till med deras informationsspridning.

Mer information om nattvandring hittar du här.