Brottsstatistik

Under 2014 anmäldes i Sverige 1,44 miljoner brott, vilket är en ökning med 41 800 brott eller 3 procent jämfört med året innan. De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal var brott mot person och skadegörelsebrott. De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2014 och 2013 var datorbedrägeri, skadegörelse, cykelstöld, klotter mot kollektivtrafik samt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre.

Nedan följer de senaste sex årens statistik över totalt anmälda brott i Vellinge kommun.

Mer detaljerad information kan hämtas från Brottsförebyggande rådet, se länkar till höger. Viktigt att notera är att Vellinge kommun har som policy att polisanmäla alla brott som drabbar kommunen vilket innebär att även klotter och liknande skadegörelser polisanmäls.

Tabell över typer av brott och antalet anmälda brott över tid

År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt antal brott

2518

2 493

2 280

2 206

2 051

2 088

Alkohol- och narkotikabrott

159

200

138

123

130

96

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

124

124

134

125

121

174

Bilbrott

312

327

259

255

190

222

Ekonomisk brottslighet

2

5

3

16

51

24

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

234

222

233

249

248

211

Miljöbrott (djur och natur)

9

14

28

12

27

37

Sexualbrott

18

22

16

41

17

21

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

298

251

268

203

183

204

Smugglings- och tullbrott

0

2

0

0

0

0

Stöld-, rån- och häleribrott

1 366

1 332

1 215

1 212

1 032

1 049

Vapenbrott

12

19

17

7

10

13

Vissa trafikbrott

140

155

120

91

93

127

Våldsbrott

170

147

106

136

113

122

Vårdslöshets- och vållandebrott

27

23

14

16

18

13

Övriga brott

52

55

55

60

67

51