Planprogram för ny bebyggelse vid Falsterbokanalen

Programsamråd har ägt rum under sommaren.

PLANPROGRAM

Syftet är att möljiggöra för utveckling av Falsterbokanalens norra inlopp och ett område söder om väg 100 för bebyggelse med bostäder och verksamheter; en ny havsnära mötesplats för alla!

Falsterbokanalen

Utställning av programförslaget har ägt rum.

Här kan du hämta planprogrammet och tillhörande utredningar:

Har du frågor vänliga kontakta:

Linda Ericsson, telefon 040-42 51 58.