Detaljplan för Höllviken 8:42, före detta Mariastugan mellan Falsterbovägen och Gamleväg

Möte äger rum den 18 maj. Synpunkter önskas senast 15 juni.

Samråd

Syftet är att möjliggöra för ett 30-tal nya bostäder på tomten för före detta Mariastugan i Höllviken samt att utmed Falsterbovägen pröva handel i bottenvåning på flerbostadshus och skapa en torgyta för möten och social rekreation.

Möte äger rum torsdagen den 18 maj klockan 18.00 i fullmäktigesalen, kommunhuset i Vellinge.
OBSERVERA att ingång sker från stora parkeringen på Västerbrogatan!

Handlingar finns på Tillväxtavdelningen, kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 9 maj till 15 juni.

Här kan du hämta handlingarna:

Synpunkter med namn och adress ska senast 15 juni 2017 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se

Har ni frågor kontakta Filip Evander, tfn 040-42 50 00.