Detaljplan för Höllviken 17:3, vid Ljungdalavägen

Möte äger rum 28 mars. Synpunkter lämnas senast 21 april.

Samråd

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av befintligt parhus. Sedan tidigare finns det ett parhus på fastigheten.

Möte äger rum tisdagen den 28 mars 2017 klockan 18:00 i fullmäktigesalen i kommunhuset i Vellinge.
OBS att ingång sker från stora parkeringen på Västerbrogatan.

Handlingar finns på Tillväxtavdelningen, kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 17 mars till 21 april.

Här kan du hämta:

Synpunkter med namn och adress ska senast 21 april 2017 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Har ni frågor kontakta Filip Evander, tfn 040-42 50 00.