Planer på remiss just nu

Just nu har vi tre detaljplaner ute på remiss.

Detaljplaner ute på remiss

Samråd om detaljplan för Eskilstorp 2:26 med flera, vid Södra Åkarps Kyrkoväg.
Här kan du titta på samrådshandlingarna.

Samråd om detaljplan för Höllviken 8:42, före detta Mariastugan, mellan Falsterbovägen och Gamleväg.
Här kan du titta på samrådshandlingarna.

Granskning nr 4 över detaljplan för Hököpinge 68:8, del av 68:5, del av 23:50 med flera, mellersta delen i Hököpinge.
Här kan du titta på granskningshandlingarna.

Andra aktuella planer och projekt

Detaljplan för ny bebyggelse vid Falsterbokanalen.
Programsamråd har ägt rum.
Här kan du läsa mer om planprogrammet.

Andra aktuella planer och projekt som är under framtagande hittar du under "Aktuella planer och projekt". Använd kartan för Aktuella planer och projekt.

Gällande detaljplaner

Vill du titta på detaljplaner som gäller idag använder du kartan över gällande detaljplaner. Karta över gällande detaljplaner.

Om du har frågor kring detaljplaner, kontakta oss på Tillväxtavdelningen, Enheten för Plan och Exploatering. Telefon: 040-42 50 00 eller e-post: plan@vellinge.se .