Aktuella planer och projekt

Här kan du läsa om planer och projekt som är på gång i Vellinge kommun och titta på gällande detaljplaner.

Gällande detaljplaner:

Här kan du titta på gällande detaljplaner: Karta över gällande detaljplaner.

karta_liten

Karta med pågående detaljplanering och byggnadsprojekt

Du kan se en karta över de projekt och planerade byggen som finns i Vellinge kommun. Använd kartan med pågående detaljplanering och byggnadsprojekt

falsterbokanalen_liten

Falsterbokanalprojektet

Vellinge kommun och Sjöfartsverket driver utvecklingen av Falsterbokanalen för att ett attraktivt hållbart boende och en levande marina. Läs mer om Falsterbokanalprojektet.

strand och molnSkydd för höga havsnivåer

Vellinge kommun arbetar vidare enligt plan för stigande havsnivåer. Under 2015–2017 görs en ansökningshandling till mark- och miljdomstolen i Växjö. Ansökan innefattar projektering och miljökonsekvensbeskrivning av skyddsåtgärder. Läs mer om skydd för höga havsnivåer

Parkstråket VellingeParkstråket Vellinge

Vellinge kommun arbetar med en ombyggnation av parkstråket som sträcker sig från Campus via Lindesparken och Gästisparken till Stora och Lilla torg. Läs mer om parkstråket.