Utbildningsnämndens kallelser och protokoll

Här hittar du utbildningsnämndens kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser*

Protokoll*

2017-02-13 (PDF-dokument, 265 kB) 2017-02-13 (PDF-dokument, 6,4 MB)
2017-03-27 (PDF-dokument, 365 kB) 2017-03-27 (PDF-dokument, 5,8 MB)
2017-05-15 (PDF-dokument, 263 kB) 2017-05-15 (PDF-dokument, 11,9 MB)
2017-06-12 (PDF-dokument, 354 kB) 2017-06-12 (PDF-dokument, 5,2 MB)
2017-09-18 (PDF-dokument, 257 kB) 2017-09-18 (PDF-dokument, 5,7 MB)
2017-10-16 (PDF-dokument, 231 kB) 2017-10-16 (PDF-dokument, 4,8 MB)
2017-11-13 (PDF-dokument, 265 kB) 2017-11-13 (PDF-dokument, 1,1 MB)
2017-12-11 (PDF-dokument, 296 kB) 2017-12-11

* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Utbildningsnämndens kallelser och protokoll från 2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Utbildningsnämndens kallelser och protokoll från 2016

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.