Omsorgsnämndens kallelser och protokoll

Här hittar du omsorgsnämndens kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser*

Protokoll*

2017-02-14 (PDF-dokument, 201 kB) 2017-02-14 (PDF-dokument, 8,5 MB)
2017-03-06 (PDF-dokument, 38 kB) 2017-03-06 (PDF-dokument, 2,5 MB)
2017-04-04 (PDF-dokument, 128 kB) 2017-04-04 (PDF-dokument, 8,0 MB)
2017-05-23 (PDF-dokument, 362 kB) 2017-05-23 (PDF-dokument, 8,6 MB)
2017-06-21 (PDF-dokument, 72 kB) 2017-06-21 (PDF-dokument, 5,4 MB)
2017-08-22 (PDF-dokument, 144 kB) 2017-08-22 (PDF-dokument, 6,1 MB)
2017-09-19 (PDF-dokument, 83 kB) 2017-09-19 (PDF-dokument, 3,5 MB)
2017-11-14 (PDF-dokument, 165 kB) 2017-11-14 (PDF-dokument, 6,8 MB)
2017-12-12 (PDF-dokument, 3,4 MB) 2017-12-12

* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Omsorgsnämndens kallelser och protokoll från 2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Omsorgsnämndens kallelser och protokoll från 2016

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.