Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll

Här hittar du nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser* Protokoll*
2017-02-07 (PDF-dokument, 212 kB) 2017-02-07 (PDF-dokument, 10,1 MB)
2017-03-28 (PDF-dokument, 78 kB) 2017-03-28 (PDF-dokument, 4,7 MB)
2017-05-09 2017-05-09
2017-06-20 2017-06-20
2017-09-19 2017-09-19
2017-11-07 2017-11-07
2017-12-12 2017-12-12

* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll från 2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll från 2016

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.