Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll

Här hittar du nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Länkar till kallelser och protokoll utgörs av aktuellt sammanträdesdatum.

Årets möten

Kallelser* Protokoll*
2017-02-07 (PDF-dokument, 212 kB) 2017-02-07 (PDF-dokument, 10,1 MB)
2017-03-28 (PDF-dokument, 78 kB) 2017-03-28 (PDF-dokument, 4,7 MB)
2017-05-09 (PDF-dokument, 178 kB) 2017-05-09 (PDF-dokument, 3,3 MB)
2017-06-20 (PDF-dokument, 237 kB) 2017-06-20 (PDF-dokument, 11,4 MB)
2017-09-19 (PDF-dokument, 402 kB)
2017-09-19 (PDF-dokument, 5,7 MB)
2017-11-08 (PDF-dokument, 146 kB) 2017-11-07 (PDF-dokument, 9,4 MB)
2017-12-12 (PDF-dokument, 163 kB) 2017-12-12

* Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt Personuppgiftslagen, PuL, kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll från 2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Nämnden för gemensam medborgarservices kallelser och protokoll från 2016

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.