Kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och motioner

Kommunfullmäktige sammanträder vid sex tillfällen 2017. Du kan följa sammanträdet på plats eller direkt via webben. Sändningen kan du också titta på i efterhand.

Följ mötet via webben

Sedan den 14 september 2011 sänds sammanträdena från fullmäktige i Vellinge kommun direkt på Vellinges Bambuserkanal, där du också kan titta på mötena i efterhand.

Årets möten

Nedan finns sammanträdesdatumen för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017. Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är detsamma som sammanträdesdatum.

Efter att kungörelsen (som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet) skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil.

Kungörelser

Protokoll

2017-02-15 (PDF-dokument, 362 kB)
2017-02-15 (PDF-dokument, 11,9 MB)
2017-04-19
2017-04-19
2017-06-28
2017-06-28
2017-09-20
2017-09-20
2017-11-01
2017-11-01
2017-12-06
2017-12-06

Motioner

Datum Motion

2017-01-20

Motion från Angela Everbäck (MP) om interaktiva kartor och Minecraft för ökade möjligheter att engagera medborgarna (PDF-dokument, 484 kB)

2017-01-20

Motion från Angela Everbäck (MP) om införande av e-förslag i Vellinge kommun (PDF-dokument, 419 kB)
2017-01-30 Motion från Henrik Thorsell (L) att publicera information på kommunens hemsida om grundvatten och havsvattennivåer (PDF-dokument, 301 kB)
2017-02-02 Motion från Andreas Johansson (L) om att vid varje bokslut författas en rapport kring utvecklingen för kommunens gjorda investeringar, både nya och gamla, vad avser nyttjandevärdet (PDF-dokument, 454 kB)
2017-02-22 Motion från Angela Everbäck (MP) om försök med dagsljuslampor i skolor (PDF-dokument, 453 kB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2016 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2016

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.