Utställning: Fem fotografer ser på naturen

Utställning: Fem fotografer ser på naturen

16 sep-15 okt 11:00-17:00

Fem välmeriterade fotografer med olika tolkningar av begreppet natur ur dokumentär och estetisk synvinkel. Motiven varierar från det mikroskopiskt lilla till det majestätiskt stora perspektivet.

Välkommen på vernissage lördag 16 september kl. 11-16. Utställningen pågår till den 15 oktober.
Utställare:

  • Anna Ulmestrand
  • Anders Henriksson
  • Felix Heintzenberg
  • Josefin Nilsson
  • Patrik Larsson

OBS: lördag 30 sep är det Naturfotodagen. Då kan man endast besöka utställningen mellan kl.11.30-13.30.
Bild: Anna Ulmestrand