Vid vattenbrist

När du saknar vatten till din fastighet, till exempel på grund av en sinande brunn, kan kommunen hjälpa dig.

Ta kontakt med kommunen för vidare information om var du kan hämta vatten.

Kontakt

Vellinge Direkt via e-post eller telefonnummer 040-42 50 00.