Bygglov, tillstånd och lantmäteri

På dessa sidor finns det mesta samlat som rör ditt byggande och boende.

När man ska bygga är det mycket att tänka på, inte minst kontakterna man måste ha med kommunen.

Information om när du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan och mycket annat som är bra att veta finns att läsa i Boverkets informationsbroschyr (PDF-dokument, 960 kB).

Hur man får bygga och hur mycket man får bygga regleras i detaljplaner. En länk till gällande detaljplaner finns här.

Oavsett om du får lov, eller kanske ett avslag, så är det förenat med en kostnad.

Samtliga fattade beslut kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Fyra veckor efter publiceringen vinner lovet laga kraft och kan inte överklagas.


Kontakta handläggarna på Miljö- och byggnadsavdelningen

Bokade besök till bygglovhandläggare.
Bokas via e-tjanst eller vänd er till Vellinge Direkt för hjälp, 040-42 50 00.
På besökstiden får du träffa den handläggaren som har hand om besöken den dagen.

Telefontid till bygglovhandläggare är tisdagar och torsdagar 10-12.
Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar.

tisdagar 16-18 är det Öppet hus med både besök och telefon.
Vid besök får du träffa den handläggaren som har hand om besöken den kvällen.
Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar.

För besök och telefon till byggnadsinspektörer eller ritningsarkiv är det öppet alla vardagar mellan 10-12 samt på tisdagar även 16-18.

Telefon: 040-42 50 00. Besöksadress: Norrevångsgatan 3, Vellinge

Kontaktuppgifter till Miljö- och byggnadsavdelningen

Ansökan (PDF-dokument, 474 kB) skickar du till Vellinge kommun, Miljö- och byggnadsavdelningen, 235 81 Vellinge.

Du kan också ansöka om lov via Vellinge kommuns e-tjänsteplattform