Bostadsanpassning

Kommunen kan lämna bidrag för åtgärder i bostaden som kan underlätta det dagliga livet för funktionsnedsatta. Det kan gälla: sova, äta, laga mat, sköta hygienen och att ta sig ut och in ur bostaden.

Behovet av bostadsanpassningen ska vara långvarigt eller bestående. Åtgärderna du söker bidrag för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättning vilket ska styrkas med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Om kommunen ska hjälpa till med att anlita hantverkare ska även en uppdragsblankett fyllas i.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag och få mer information om vilka hjälpmedel som finns, kontakta sjukgymnast eller arbetsterapeut vid enheten för vård och omsorg på telefon 040-42 50 00 (Vellinge Direkt).

Handlingar som behövs vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag:

  1. Ifylld ansökningsblankett
  2. Intyg (läkarintyg, intyg från arbetsterapeut, intyg från annan sakkunnig)
  3. Eventuellt uppdragsblankett

Mimmi Jacobsson är handläggare för bostadsanpassningsärenden.