Matavfall

Att sortera ut sitt matavfall innebär en stor insats för miljön – för varje påse matavfall som återvinns kan man köra 2,5 km. Dessutom så får man biogödsel till jordbruket. Man beräknar att vi slänger ungefär 100 kg matavfall per person och år i Sverige.

Matavfallsinsamling

Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska samla in matavfall både från verksamheter och hushåll. Vellinge kommun bidrar till detta genom att samla in matavfall i separat tunna. Genom att källsortera avfall såsom förpackningar, matavfall och grovavfall, bidrar du till att spara miljön. Det som annars skulle ha blivit avfall återvinns istället och blir nya produkter.

Se ett kort klipp om hur lätt det är

Först och främst, se till att använda den mat du köper, så att mängden matavfall blir så liten så möjligt. Läs om att minska matsvinnet här.

Av matavfallet görs biogas som används till fordonsbränsle. Matavfallet innehåller också mycket näringsämnen som kan återföras till jordbruket med biogödseln – en av slutprodukterna som uppstår vid behandlingen av matavfall. Läs mer om matavfallsprocessen på Sysavs webbplats. (PDF-dokument, )

Utrustning för sortering av matavfall för hushåll

Läs våra tips om matavfall under sommaren

Läs våra tips om matavfall under vintern

Spola ur matavfallstunnan då och då för att rengöra den. Det går att ta bort den bruna skivan i botten av kärlet för att komma åt under den. För att lossa plattan vrids de två svarta skruvarna på utsidan av kärlet åt vänster.

Alla hushåll har två tunnor för hushållsavfall som hämtas samtidigt. En särskild tunna för matavfall med brunt lock, samt en tunna för restavfall. Matavfall läggs i papperspåsar. En särskild hållare för påsen finns som ha i ditt kök, förslagsvis monterad under vasken. Hållaren är designad så att påsen ska hållas luftig eftersom matavfallet är fuktigt.

Matavfall kan till exempel vara matrester, skal från ägg, frukt, rot- och grönsaker, te- och kaffepåsar och rester från kött, fisk, frukt och grönt.

Om du behöver fler påsar eller hållare

För dig som bor i enbostadshus: När det är dags att beställa fler påsar klämmer du en påse under kanten på locket till tunnan på tömningsdagen. Kläm fast påsen så att den syns tydligt utåt, så att de som hämtar ditt avfall kan ge dig nya påsar. Chauffören har inte alltid påsar till alla som beställer nya, då kan det ta några dagar innan du får dina nya påsar. Din klämda påse innebär att du har beställt nya påsar.

För dig som bor i flerbostadshus: En hållare med nya påsar ska normalt finnas i soprummet. Om du behöver fler påsar till din lägenhet, tala med din hyresvärd.

Behöver du fler påshållare, den som kan monteras under vasken? Kontakta Serkon på telefon 040-42 53 23 eller via e-post.

För dig som är fastighetsägare till flerbostadshus

Fastighetsägare och hyresvärdar kan beställa utrustning kostnadsfritt till lägenheter och gemensamma utrymmen hos Serkon, telefon 040-42 53 23 eller via e-post.

När man beräknar behovet av kärl är en tumregel 80 liter restavfall och 10 liter matavfall per familj och vecka.

För dig som har en verksamhet

För sortering av matavfall för verksamheter (alltså inte enskilda hushåll) finns olika typer av utrustning och du bestämmer själv vilken som passar din verksamhet bäst.

För att inte tunnorna ska bli för tunga att hantera används bara kärl på 140 liter. Du får anpassa antalet tunnor efter verksamhetens behov.

Den utrustning som du behöver i din verksamhets kök om du till exempel bedriver restaurang består av vagnar och korgar i vilka du sätter en påse. Påsarna, som finns i förpackningar om 80 stycken nioliterspåsar och 20 stycken 45-literspåsar, beställer du kostnadsfritt på 040-42 57 00.

Uppgifter om avgifter finns i hushållsavfallstaxan, som du finner till höger på sidan om avgifter.

Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang ringer du 040-42 53 23 eller via e-post.. Du hittar mer information på sidan om hämtning.