Hämtning

Här beskrivs hur hushållssopor hämtas. Hur många gånger du får hämtat på ett år beror på vilken typ av abonnemang du har.

Hämtning av mat- rest- och trädgårdsavfall

Kommunen har avtal med RenoNorden AB om hämtning av hushållens sopor. Rest- mat- och trädgårdsavfall hämtas samma dag. Rest- och matavfall hämtas med samma bil som är utrustad med två separata fack, trädgårdsavfallet med en annan bil. RenoNorden har tiden mellan 07.00 och 20.00  på sig att tömma kärlen.

Det är en paus i hämtning av trädgårdsavfallet under vintern, sista veckan för hämtning på hösten är vecka 50, och första veckan på våren är vecka 9.

Om du har frågor om vilken hämtningsdag som gäller för dig så kan du e-posta Vellinge Direkt eller ringa på 040-42 50 00.

Hämtning av grovavfall

Grovavfall hämtas varje vecka efter beställning. Beställ hämtning hos Vellinge Direkt på 040-42 57 00 senast torsdag veckan före. Avfallet ska vara utställt senast måndag 07.00 och hämtas under veckan. Alla kollin, max fem kollin per gång och hushåll, ska vara utsatta vid tomtgränsen. Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse med RenoNorden. Grovavfallshämtning ingår i avgiften för hushållsopor och du har rätt till hämtning av 5 kollin varje vecka.

Fast installerad utrustning i fastighet, exempelvis värmepanna, värmepump eller sanitetsgods räknas inte som el- eller grovavfall. Detta får du själv transportera till Lilla Hammar.

Start och ändring av abonnemang

Abonnemangsformen ändrar du lätt genom att ringa 040-42 53 23 vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00. Tänk på att själva ändringen normalt kostar en engångssumma. Förändringar av kärlstorlek eller dispens har normalt en handläggningstid på cirka två veckor.

Du kan dela dina kärl med en eller flera grannar. En av er står som fakturamottagare. Blankett för ansökan finns i högerkolumnen.

Du kan i undantagsfall få dispens för längre hämtningsintervaller eller uppehåll i hämtningen. Du söker då via blanketterna i högerkolumnen. Vill du ha annan storlek på avfallskärlet, ring 040-42 53 23.

Om dina sopor inte blir hämtade

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till kl 20.00 på kvällen på hämtningsdagen, ska du kontakta kommunen. Du kan e-posta Vellinge Direkt eller ringa på 040-42 57 00. Försäkra dig först om att du verkligen har rullat ut kärlet till platsen där RenoNorden hämtar.

Om du har glömt att rulla ut dina kärl, kan du beställa en extrahämtning mot en kostnad, kontakta Serkon på telefon 040-42 53 23 eller via e-post.

Så här placerar du din tunna

Matavfallstunna och restavfallstunna

Kärlen ska rullas ut och placeras med framsidan utåt gatan, alltså handtaget inåt tomten. För att sidlastarbilens griparm ska kunna nå sopkärlet får det vara max två meter mellan bilen och sopkärlet. Ställ tunnorna glest, med minst 50 centimeters avstånd mellan varje tunna och ett fritt område även bakom och framför tunnan.

Kärl för mat- och restavfall

Bild som visar avståndet mellan bilden och tunnan

På vissa gator vänds tunnorna åt andra hållet

Skissen ovan visar det vanligaste tömningssättet i Vellinge kommun. På vissa gator töms dock mat- och restavfallskärlen med en annan sopbil, och då vänds tunnorna åt andra hållet, med hjul och handtag ut åt gatan. (samma håll för alla tre tunnor för de som även har kärl för trädgårdsavfall).

Trädgårdsavfallstunna

Trädgårdsavfallet ska läggas tunnan med grått eller svart lock. Trädgårdskärl ska stå med hjulen in mot fastigheten så att luckan öppnas från gatan. Detta gäller dock inte för dig som bor i bilfritt område med särskild avställningsplats för trädgårdsavfall.