Bygga, bo & miljö

I Vellinge kommun är det nära till det mesta: havet, landsbygden, kontinenten och den expansiva Öresundsregionen med en omfattande arbetsmarknad och ett mångskiftande kultur- och fritidsliv.

Vellinge kommun är en attraktiv boendekommun.

I Vellinge värnar vi om en välfungerande livsmiljö, om vår hälsa och kommunens unika natur och djurliv.

Bor du redan här eller vill du gärna flytta hit? Här hittar du nyttig information och rådgivning kring frågor som rör byggande, bostad och miljö.

Kontakta handläggarna på Miljö- och byggnadsavdelningen

Kontaktuppgifter till miljöenheten

Kontaktuppgifter till bygglovenheten

Endast bokade besök till bygglovhandläggare.
Bokas via e-tjanst eller vänd er till Vellinge Direkt för hjälp, 040-42 50 00.
På besökstiden får du träffa den handläggaren som har hand om besöken den dagen.

Telefontid till bygglovhandläggare är tisdagar och torsdagar 10-12.
Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar.

tisdagar 16-18 är det Öppet hus med både besök och telefon.
Vid besök får du träffa den handläggaren som har hand om besöken den kvällen.
Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar.

För besök och telefon till byggnadsinspektörer eller ritningsarkiv är det öppet alla vardagar mellan 10-12 samt på tisdagar även 16-18.

Telefon: 040-42 50 00. Besöksadress: Norrevångsgatan 3, Vellinge.

Kommunens planarbete

Via länken nedan hittar du information om detaljplaner och fördjupade översiktsplaner som är på gång, områdesbestämmelser och Översiktsplan 2010.

Kommunens planarbete

NYHET!! Aktuella planer och projekt

Kontaktuppgifter till enheten för plan och exploatering